Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP3: TRAINING FOR ROMA WOMEN

 

WP Coordinator: RWAT

 

Start Date: 01/07/2013

 

End Date: 30/10/2013

 

Aims:

- to train the Roma women on how to prepare better their children in order to go to school, on the basis of the methodology developed

 

NOTES

 

- Training in each partner country (with the exception of Cyprus)

 

- 20 women in the whole consortium

 

- Women are going to be paid for the hours they receive training

 

- Trainers should have very much experience in working with Roma communities (preferably to be Roma themselves) but also experience in training

 

- Roma women should have a minimum of school education and be enthusiastic and dedicated to the process of the preparation of the Roma children to go to school

 

 

ACTIVITIES

 

- Training of trainers in the methodology workshop

 

- Production of practical guidelines of the training of the Roma women

 

- Selection of the women that are going to participate in the workshops

 

- Training workshops

 

- Reports on the training

 

- Comparative Training Report

 

- Revision of the Methodology

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine