Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP6: DISSEMINATION

 

WP Coordinator: Maranatha

 

Start Date: 01/10/2012

 

End Date: 30/9/2014

 

Aims:

 

- Raise awareness among target sectors

 

- Disseminate aims and results regionally, nationally and transnationally

 

- Facilitate mainstreaming, transfer and dissemination of results

 

- Opinions exchange about training contents in the target sector

 

ACTIVITIES

 

- Definition and drafting of dissemination strategy

 

- Design of the Leaflet and Poster of the Project

 

- Design and Development of the project’s website

 

- Creation of page in Social Media

 

- Placing postings in Social Networks

 

- Design of the Project’s logo

 

- Translation of project’s poster, leaflet and website in national languages

 

- Update project’s website with news and links

 

- Sending newsletters to stakeholders

 

- Other dissemination actions (face-to-face meetings, participation in conferences, articles etc.)

 

- Organization of Dissemination seminars in partner countries and drafting of seminar report

 

- Organization of Final Conference and Drafting of Conference Report

 

- Drafting of the Final Dissemination Report

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine