Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

Απόδοση

 

-    Μεθοδολογία για την εκπαίδευση των Ρομά Γυναικών

-    Οργάνωση της εκπαίδευσης των Ρομά Γυναικών

-    Πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τις Ρομά γυναίκες οργανώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Ρομά παιδιά. Η εκπαίδευση των Ρομά παιδιών θα πραγματοποιηθεί από τις Ρομά γυναίκες. 7

-    Συγκεκριμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine