Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

Ομάδες - Στόχοι

 

- Ρομά Γυναίκες ( 5 σε κάθε χώρα)


- Ρομά παιδιά (20 σε κάθε χώρα)

- Ενδιάμεσοι οργανισμοί ( όπως Ρομά ενώσεις, Γυναικείες Ρομά ενώσεις, ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα) 3 σε κάθε χώρα

 - Άλλοι ενδιάμεσοι φορείς ( εκπαιδευτικές αρχές (1), τοπικές και περιφερειακές αρχές (1), εκπαιδευτικοί οργανισμοί (3), ειδικοί παιδαγωγοί (3)

 

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine