Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP1: Διαχείριση και Συντονισμός

 

Συντονιστής πακέτου: Action Synergy

Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2012

Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2014

Στόχος:

-  ο συντονισμός και η διαχείριση της ανάπτυξης του προγράμματος
- ο ορισμός της στρατηγικής του προγράμματος
- η παρακολούθηση της ανάπτυξης και της εξέλιξης του προγράμματος
- η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος εργασίας


lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine