Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP2: Αρχική Έρευνα και Μεθοδολογία

 

Συντονιστής πακέτου: EUC
Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2012
Ημερομηνία λήξης: 30/6/2013

Στόχοι:

- η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν τις γυναίκες Ρομά να προετοιμάσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ούτως ώστε να πάνε σχολείο.

Σημειώσεις:

-    Η μεθοδολογία να μην είναι θεωρητική ή ακαδημαϊκή
-    Να εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή
-    Πρόταση των σχετικών μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Ρομά γυναίκες για να βελτιώσουν την σχολική απόδοση των παιδιών τους και να τους προφυλάξουν από την πρόωρη σχολική εκπαίδευση
-    Για παιδιά προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
-  Σχεδιασμός του πλαισίου της έρευνας και παροχή κατευθυντήριων γραμμών για το πώς θα πραγματοποιηθεί η έρευνα
-  Σχόλια για τη πρώτη εκδοχή του πλαισίου έρευνας και αναπροσαρμογή του πλαισίου
-Πραγματοποίηση της Έρευνας
- Κατάρτιση των Εθνικών Εκθέσεων
- Σύνταξη Μελέτης Συγκριτικής Έρευνας
- Ανάπτυξη του πρώτου σχεδίου μεθοδολογίας
- Σχόλια για το πρώτο σχέδιο της μεθοδολογίας
- Ανάπτυξη του τελικής εκδοχής της μεθοδολογίας.

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine