Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP3: Εκπαίδευση των Ρομά Γυναικών

 

Συντονιστής πακέτου: RWAT
Ημερομηνία Έναρξης: 01/07/2013
Ημερομηνία Λήξης: 30/10/2013
 
Στόχοι:


- η εκπαίδευση των Ρομά γυναικών στο πως θα προετοιμάσουν τα παιδιά τους καλύτερα για το σχολείο, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας που θα αναπτυχτεί.

Σημειώσεις

-    Εκπαίδευση τους σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας (Με την εξαίρεση της Κύπρου)
-    20 γυναίκες στο σύνολο
-    Οι γυναίκες θα πληρώνονται για τις ώρες στις οποίες θα εκπαιδεύονται
-    Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν σημαντική εμπειρία στην εργασία τους με Ρομά κοινότητες ( Ιδανικά να είναι Ρομά και οι ίδιοι) αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης.
-    Οι Ρομά γυναίκες θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο σχολικής εκπαίδευσης και να δείχνουν ενθουσιασμό και αφοσίωση στην διαδικασία της προετοιμασία των παιδιών Ρομά για το σχολείο. 

Δραστηριότητες

-    Εκπαίδευση των εκπαιδευτών στο σεμινάριο της μεθοδολογίας
-    Παραγωγή πρακτικών κατευθυντηρίων γραμμών για την εκπαίδευση των Ρομά Γυναικών
-    Επιλογή των γυναικών που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια
-    Σεμινάρια εκπαίδευσης
-    Εκθέσεις σχετικές με την πορεία της εκπαίδευσης
-    Συγκριτική Έκθεση για την εκπαίδευση
-    Επισκόπηση της μεθοδολογίας

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine