Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP4: Εκπαίδευση των Ρομά Παιδιών

 

Συντονιστής Πακέτου: IDEA ROM
Ημερομηνία Έναρξης: 01/11/2013
Ημερομηνία Λήξης: 30/8/2014
 
Στόχοι:


-    Οι γυναίκες Ρομά να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στο πλαίσιο του WP3 για την προετοιμασία των παιδιών ούτως ώστε να πάνε στο σχολείο και επομένως να προσφέρουν καλύτερη προετοιμασία για τα παιδιά τους.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Προετοιμασία 20 παιδιών σε κάθε χώρα
Χώρος: Ευέλικτος, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εταίρου ( σε έναν οικισμό Ρομά, σε χώρο που παρέχεται από τις τοπικές αρχές, κοινόχρηστοι χώροι οι χώροι που ανήκουν στου Εταίρους. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι κοντά στις κοινότητες των Ρομά. 
Πρώτος κύκλος (συμπίπτει με την σχολική χρονιά): Παρακολούθηση της επίδοσης των Ρομά παιδιών εντός του σχολικού πλαισίου
Δεύτερος κύκλος: Προετοιμασία των παιδιών για την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς.

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Προετοιμασία του πλαισίου για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης ( ότι η εκπαίδευση όντως λαμβάνει χώρα, είναι αποτελεσματική, και έχει συγκεκριμένο και μετρήσιμο αντίκτυπο στα παιδιά)
- Πλαίσιο για την παρακολούθηση της προόδου των παιδιών
- Πρόγραμμα παρακολούθησης των επισκέψεων (κανονικό): παροχή βοήθειας, υποστήριξη και παρακολούθηση τα εκπαίδευσης
- Στην αρχή οι γυναίκες Ρομά θα συμμετέχουν μαζί με τον εκπαιδευτή
- Εκθέσεις κάθε 2 μήνες για να καταγράφεται η πρόοδος
- Συνολική έκθεση παρακολούθησης
- Επισκόπηση της μεθοδολογίας

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine