Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP5: Διασφάλιση Ποιότητας - Αξιολόγηση

 

Συντονιστής Πακέτου: Action Synergy
Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2012
Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2014

Στόχοι:


- η αξιολόγηση της συνάφειας του έργου, η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος
- η μέτρηση της προόδου κατά την διάρκεια όλου του προγράμματος
- η δημιουργία δεικτών ελέγχου τις ποιότητας και διαδικασιών
- η μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ανάμεσα στους συμμετέχοντες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


- Σχεδιασμός Πλάνου Διασφάλισης Ποιότητας και Πλάνου Αξιολόγησης
- Σχεδιασμός Πλάνου Εργασίας
 - Εργαλείο Διαχείρισης βασισμένο στο Web
-  Καθορισμός Εξωτερικού Αξιολογητή
- Ορισμός Δεικτών Αξιολόγησης
- Συλλογή Εντύπων με Feedback
- Συλλογή ερωτηματολογίων και διενέργεια συνεντεύξεων
- Σύνταξη διαμορφωτικής, ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης αξιολόγησης

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine