Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP6: Διάδοση

 

Συντονιστής Πακέτου: Maranatha
Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2012
Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2014
 
Στόχοι:

- Ευαισθητοποίηση των τομέων στόχων
- Διάδοση των στόχων και των αποτελεσμάτων τοπικά, εθνικά και πανευρωπαϊκά
- Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης, μεταφοράς και διάδοσης των αποτελεσμάτων
- Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το περιεχόμενο εκπαίδευσης στον τομέα - στόχο
 
Δραστηριότητες

-    Ορισμός και σχεδιασμός της στρατηγικής διάδοσης
-    Σχεδιασμός Φυλλαδίου και Πόστερ του προγράμματος
-    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του προγράμματος
-    Δημιουργία σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα
-    Δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα
-    Σχεδιασμός του σήματος του προγράμματος
-    Μετάφραση του πόστερ του προγράμματος, του φυλλαδίου και της ιστοσελίδας στις εθνικές γλώσσες
-    Ανανέωση της ιστοσελίδας με νέα και συνδέσμους
-    Αποστολή Newsletter στους ενδιαφερόμενους φορείς
-    Άλλες ενέργειες διάδοσης ( κατ ιδίαν συναντήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, άρθρα κλπ)
-    Οργάνωση των σεμιναρίων Διάδοσης στις χώρες των εταίρων και σχεδιασμός της αναφοράς των σεμιναρίων
-    Οργάνωση του Τελικού Συνεδρίου και Σχεδιασμός της Έκθεσης του Συνεδρίου
-    Σχεδιασμός της Τελικής Έκθεσης Διάδοσης

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine