Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP7: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων


Συντονιστής Πακέτου: SDL
Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2013
Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2014
 
Στόχοι:


-  Να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του προγράμματος
- Να διασφαλιστεί το αντίκτυπο των μεθόδων εκπαίδευσης και καλής πρακτικής στις πολιτικές και τις πρακτικές
 
Δραστηριότητες

- Ορισμός και σχεδιασμός της στρατηγικής βιωσιμότητας του προγράμματος
- Επικοινωνία και/ ή προ-συμφωνίες  με πιθανούς οργανισμούς, αρχές, ΜΚΟ ή άλλες συνεργασίες
- Σύνταξη της συμφωνίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των εταίρων
- Σχεδιασμός Εκθέσεως Βιωσιμότητας

 

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine