Άρθρα

Project Description

According to data from the Council of Europe 50% of the Roma children around Europe do not complete their primary education. Some of the reasons that educational research has pointed out in order to explain this phenomenon are that during the child's early years at home, Roma parents may often lack information and parenting skills to support their children’s language and social development.

The project has decided to tackle this problem by training the Roma women to act as intermediators between the Roma children and the school. According to the opinion of the partnership, the Roma women are the most appropriate category of people to prepare the Roma children for the school because they are people known to the Roma children and they share the same culture and living conditions. Therefore, with the proper training of these women we believe that they could improve the inclusion of the Roma children in schools.

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine