Άρθρα

Partnership

The consortium of the project is multi-actor, it has a great experience in the field and it has complementary competencies. It is constituted from 7 countries (Greece, Spain, Italy, Hungary, Portugal, Cyprus and Romania) mainly from the southern, the central and the eastern part of Europe (where the majority of the Roma population in Europe is concentrated). Since this is a project for the benefit of the Roma Community, particular emphasis has been given in the process of the formation of the consortium, to the direct participation of the Roma communities in the activities of the project.

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine