Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναπτύχθηκε από το Cyprus College, το οποίο ιδρύθηκε το 1961 από τον Ιωάννη Γρηγορίου. Ο σκοπός ήταν να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μόρφωση που οδηγεί στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.
 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2006 κατατέθηκε η αίτηση για τη σύσταση και λειτουργία ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, σύμφωνα με την "Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου 109 (1) του 2005». Η διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Δημοκρατίας της Κύπρου, οδήγησε στην αποδοχή της αίτησης, το Σεπτέμβριο του 2007.
 
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, το Συμβούλιο Υπουργών της Δημοκρατίας της Κύπρου ανακοινώνει την θετική απόφαση για τη δημιουργία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και την άδεια έναρξης της λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 2007, με τέσσερις Σχολές, τη Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής  τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου, τη Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και τη Σχολή Επιστημών. Όλα τα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικού που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι αναγνωρισμένα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

http://www.euc.ac.cy

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine