A Sedrin projekt

Üdvözöljük Önt a Sedrin projekt honlapján. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a roma gyermekeknek az általános iskola elvégzésében.  Úgy határoztunk, hogy e probléma kezelésére arra képezzük ki a roma nőket, hogy intermediátorokként járjanak el a roma gyermekek és a iskola között.

A Sedrin projekt

 

 

Az Európai Tanács adatai szerint (“A roma gyermekek minőségi oktatása felé: átmenet a korai gyermekkorból az általános iskolába”, DGIV/EDU/ROM(2007)5), az európai roma gyermekek 50%-a nem végzi el az általános iskolát. Az oktatási tanulmány által e jelenség magyarázataként feltárt okok között szerepel  az, hogy a gyermek korai otthon töltött évei során a roma szülők gyakran nem rendelkeznek elegendő ismerettel és nevelési készséggel ahhoz, hogy támogassák gyermekeik nyelvi és szociális fejlődését (http://www.ecdgroup.com/pdfs/Preventing-Social-Exclusion.pdf), hogy az oktatás általi elvárások nagyon alacsonyak, a szociális környezet, amelyben a gyermekek élnek, horizontális tanulási móddal jellemezhető a szigorú iskolai szabályok nélkül, a nyelv orális  alapja és a könyvek hiánya az iskolát egy igen más és különös környezetté teszi a roma gyermekek számára (Charoula Stathopoulou, “Roma tanulók az iskolában”, 2005) stb. Mindezen kutatási adatok rávilágítanak arra, hogy a roma gyermekek idő előtti iskolai lemorzsolódásának egyik oka a megfelelő felkészülés hiánya. Mivel az iskolai környezet nagyon eltér az otthoni környezettől, azért nem tudnak beilleszkedni és korán félbeszakítják tanulmányaikat.

E kérdéskörök számbavételét követően a projekt úgy határozott, hogy e probléma kezelése érdekében a roma nők számára képzést biztosít, hogy intermediátorokként járjanak el a roma gyermekek és az iskola között. A partnerség véleménye szerint a roma nők a legalkalmasabb személyek arra, hogy a roma gyermekeket felkészítsék az iskolára, mivel őket ismerik a roma gyermekek, továbbá ugyanazt a kultúrát és életkörülményeket osztják meg. Éppen ezért olyan helyzetben vannak, hogy bárki másnál jobban ismerik és megértik a gyermekek iskolai oktatással kapcsolatos akadályaikat, valamint hatékonyabban tudnak segíteni nekik. Ennek érdekében azonban képezni kell őket. Mítosznak bizonyult az a vélemény, miszerint a roma szülőknek nem áll szándékukban gyermekeiket taníttatni (Emberi Jogok Athéni Nemzeti Bizottsága, 2001), igaz azonban, hogy sok szülő, különösen ha ők maguk is félbeszakították a tanulmányaikat, nem rendelkeznek a szükséges nevelési készségekkel ahhoz, hogy biztosítsák gyermekeik megfelelő felkészülését. Mivel nem lenne lehetséges minden roma szülőt kiképezni a gyermekeik iskolai felkészítésére (mivel megélhetésért kell dolgozniuk vagy nem rendelkeznek az ehhez szükséges készségekkel), arról született döntés, hogy a roma közösségekben élő nők (akik lehetnek szülők, rokonok, szomszédok stb.) tökéletesek lennének erre a szerepre. Így a partnerség hisz abban, hogy ezeknek a roma nőknek a megfelelő képzésével elő tudják segíteni a roma gyermekek iskolai beilleszkedését az iskolakezdést megelőző kortól (tájékoztatással arról, hogy miről szól az iskola) és az általános iskola első évfolyamainak befejezését annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat találjanak e gyermekek problémáinak kezelésére.

Ezeknek a szükségleteknek a kiválasztására többek között azért került sor, mert a projekt partnerség szerint a romák problémáinak fő oka a megfelelő oktatás hiánya. E hiány miatt a romák nem rendelkeznek azokkal a készségekkel és kompetenciákkal, amelyek egy jó álláshoz szükségesek, és ezért továbbra is szegénységben élnek, ami ördögi körhöz vezet. Az első intézkedés, amit meg kell tenni a romák életének javításához, az a romák rendszeres iskolába járásának fokozása. Emellett azért is született döntés e probléma kezeléséről, mivel – még ha elismert prioritásról van is szó – nagyon kevés dolgot tettek a romák iskola előtti oktatásáért és a korai lemorzsolódás elleni harcért.

A projekt maradéktalanul összhangban áll valamennyi érintett partner fejlesztési stratégiáival. A P1 egy olyan szervezet, amely nagyon aktív az oktatással és képzéssel kapcsolatos európai projektek területén, a kirekesztéssel fenyegetett csoportok terén. Kész új oktatási módszertanok tesztelésére, valamint a roma gyermekek oktatásának és képzésének javítására. A P2 olyan roma szövetség, amely igen aktív szerepet vállal a roma közösségek életének javítása érdekében. Az egyik fő prioritásukat az oktatási projektek képezik. Ugyanez érvényes a P6-ra is. Ez egy roma szövetség, amely rendkívül aktív a roma lakosság oktatási szintjének őj javítási lehetőségeit kereső képzések terén. A P7 olyan szervezet, amely az árva (különösen roma) gyermekek oktatásának és életminőségének javításával foglalkozik, és ezért jelen projekt kétségkívül a stratégiájuk része. A P3 egy olyan roma nőszövetség, amely a roma nők alkalmassá tételéért harcol, míg a P5 egy olyan roma vezetésű civil szervezet, amelynek középpontjában a roma nők állnak. A P4 kifejezetten a roma oktatással kapcsolatos kutatásokkal foglalkozó egyetem, míg a P8 olyan egyházi szervezet, amely nap mint nap a roma lakossággal foglalkozik és rendkívül érdeklődik a készségeik és képességeik fejlesztése iránt.

Számos európai politikai prioritást határoztak már meg ezen a területen.  Egy újabb (2011.05.20.) brüsszeli megbeszélésen az oktatási minisztériumok politikai megállapodást kötöttek az idő előtti lemorzsolódások számának csökkentése érdekében. A (konkrétan a kirekesztés miatt) veszélyeztetett csoportok oktatásban való részvételének növelése az Európa 2020 Stratégia és az Oktatás és Képzés 2020 program részét képezi. Az “Európai Keret a Roma Integráció Nemzeti Stratégiáihoz” című közleményt 2011 áprilisában fogadták el, és valamennyi tagállamot arra kér fel, hogy az év vége előtt dolgozzon ki nemzeti romastratégiát. Különös figyelmet fordítanak a gyermekekre és a korai lemorzsolódókra. A partnerség valamennyi országa nemzeti prioritásnak nyilvánította a korai lemorzsolódók számának csökkentését.

A projekt egy új innovatív elképzelés, amelyet a partnerek dolgoztak ki. A roma gyermekek igényeivel kapcsolatos empirikus és asztali kutatások eredményein alapul, azonban nem képezi másik projekt részét vagy folytatását. A projekt 5 partnere közül 3 (P1: Action, P6: Maranatha és P7: FSFCA) rendelkezett már korábbi együttműködéssel a ROMA SOURCE nevű és Leeds Városi Tanácsa által koordinált európai uniós Alapvető Jogok és Állampolgárság programja által társfinanszírozott más projekt területén. 

 

lifelong learning

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért. 

 

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine